Referendum o rodine, alebo šikana?

Obrázok

Všetky médiá sú plné referenda, názorov za a názorov proti. Nestačilo mi už iba zapájať sa do diskusii na internete, lebo v podstate som sa už opakoval a úplne zbytočne. Rozhodol som sa teda svoje názory a postrehy zhrnúť v tomto článku.

Referendum pozostáva z 3 otázok, tak sa vyjadrím postupne ku každej z nich:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

Existenciu tejto otázky v referende obhajuje aliancia za rodinu dvoma bodmi:

a) Manželský zväzok musí byť chránený a podporovaný štátom. - S tým súhlasím. Neviem ale ako tento bod podporí, alebo ochráni bežný manželskź zväzok. Žiadnemu manželskému páru nijako nepomôže, ak sa dvaja homosexuáli nebudú môcť zobrať.

b) Ak povolíme zväzky medzi dvoma ľudmi rovnakého pohlavia, európsky súd nám nariadí povoliť aj adopcie homosexuálnymi pármi. - K adopciám sa vyjadrím neskôr, ale tento argument musím označiť za absolútne zavádzajúcu lož. Právnu stránku veci nechám na odborníkov, ja poukážem na jedinú vec. Skúste si ešte raz prečítať referendovú otázku a nájdite tam, kde sa hovorí, že nemôžu existovať zväzky medzi ľuďmi rovnakého pohlavia. Hovorí sa tam len o tom, že sa takéto zväzky nemôžu nazývať manželstvom. Čiže je to len slovíčkarenie.

Keď to zhrniem, tento bod by som podporil, lebo ako kresťan mám úctu k sviatosti manželstva. V tomto prípade by sa ale nemali nazývať manželstvom ani heterosexuálne zväzky uzavreté na úrade. Nemyslím si ale, že sa týmto bodom niečo zmení, lebo sa ním absolútne nič nerieši. Registrovné partnerstvá nijako nespomína, ani neupravuje.

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova? 

K tejto otázke mám názor tak trošku na obidve strany. Nemyslím si, že by bolo pre dieťa dobré takéto prostredie. Na druhú stranu je to len môj názor, ktorý zatiaľ nikto nepotvrdil, ani nevyvrátil. Isté je len to, že v dnešnej spoločnosti by sa takto vychovávané deti stretli so šikanou a ponižovaním. Čo sa týka samotnej výchovy, je pravda, že je nesmierne veľké množstvo bežných rodín, kde či už dôsledkom alkoholizmu, zlej finančnej situácie, rozvodom, alebo mentálnou nevyspelosťou rodičov dochádza k väčším problémom vo výchove, ako by hrozili tu.

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Zas trochu kontroverzná otázka. Myslím si, že základy sexuálnej výchovy by sa v škole učiť mali. Práve nevedomosť v tejto oblasti často spôsobuje najväčšie problémy v sexualite maloletých. Na druhú stranu, ak rodičia deti vychovávajú k sexuálnej zdržanlivosti až do svadby a v škole im tvrdia, že ich sexuálny život sa začína v 16, je to zásah do výchovy. Neriešil by som teda to, že ak rodič nesúhlasí s obsahom vyučovania, dieťa proste nebude sexuálnu výchovu absolvovať. Je tu hneď niekoľko riešení. Ak rodičia nie sú spokojní s obsahom vyučovania, treba zmeniť obsah vyučovania. Prípadne vždy je možná deľba na skupiny, ako je to v prípade náboženstva/etiky. Táto otázka by mala opodstatnenie a bol by som za jej schválenie, ak by bolo ošetrené, aby bolo zaručené, že ostatné časti sexuálnej výchovy, ktoré nie sú v rozpore s presvedčením rodičov/detí by sa učili povinne. Takto by kvoli pár kontroverzným otázkam deti úplne prišli o vedomosti, ktoré sú pre človeka nevyhnutné. 

Môj postoj k referendu je teda taký, že ho považujem za zbytočné a podnecujúce nenávisť voči homosexuálom. Vykresľuje ich ako ľudí, ktorí chcú morálnu záhubu spoločnosti. Nič nerieši, nič nezmení. Aktuálne zákony sú v podstate také, aké chce referendum dosiahnúť. Načo ísť vôbec hlasovať, ak nech odpoviem akokoľvek, výsledok bude rovnaký? Celé referendum len odpútava pozornosť od skutočných problémov a odčerpáva financie zo štátneho rozpočtu. Toľko môj názor. Na tie vaše je priestor dolu pod článkom.

Zdieľať na Facebooku

Prihlásenie člena:

  Login:
Heslo:
    Registrovať