Volebný zákon je deravejší, než by sa mohlo zdať

Diera v zákone, na ktorú poukázal Daňo z GINN nie je jediným problémom vo volebnom zákone. Daňo poukázal na možnosť voliť až 3x.

Daňo vo svojom videu poukázal na dieru v zákone, vďaka ktorej mohol každý občan hlasovať mimo svojho trvalého bydliska na základe cestovného pasu a tvrdenia, že nemá trvalý pobyt na Slovensku. Keďže každý občan môže vlastniť až dva cestovné pasy, mohol takto odovzdať až tri platné hlasovacie lístky.

Video:

Nejde ale o jedinú dieru v zákone. V zákone sa nachádza následovná veta:

,,Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky majú občania Slovenskej republiky, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň volieb na území Slovenskej republiky."

Čo vlastne znamená, že právo voliť majú len 18 roční oslávenci, ktorí sa nachádzajú na Slovensku. Takže voľby, v ktorých sa umožní voliť aj ostatným ľuďom, by mohli byť označené za neplatné. Chyba by sa dala odstrániť doplnením slovíčka "najneskôr". Zákon by potom mal znenie:

,,Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky majú občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň volieb na území Slovenskej republiky."

Zdieľať na Facebooku

Prihlásenie člena:

  Login:
Heslo:
    Registrovať