Novoročný príhovor prezidenta

Obrázok

Vážené dámy, páni a dámy, milí občania našej spoločnej Slovenskej Republiky. Keďže sa pravdepodobne konca nového začiatku roka nedožijete a možno ani ja, rozhodol som sa napísať svoj obľúbený príhovor už včera, ale prečítate si ho dneska alebo, zajtra.

Prihováram sa k Vám ako prezitent hlavy štátu a keby nebol zachvíľu koniec sveta, poprial by som Vám šťastné Vianoce a veselú Veľku Noc na Silvestra.

Teraz Vám môžem akurát tak napísať, alebo povedať, skôr ale asi napísať, že ani Pápež Dominik XVI nás už nezachráni, ani Spojené Nádory, ani Názory nevedia, ako sa brániť koncu svetu.

Ale chválabohu, že žiaľbohu, ale niekedy aj chválabohu sa nám to tu končí, lebo sme boli tak dobrí voči mojim občanom a občiankam, že čo jedni zarobili, druhí dostali a čo sme zarobili my, sme dostali dvakrát. Keďže sme si už všetci na takéto veci zvykli, lepšie umrieť, ako sa tohoto vzdať. My sme Vám preci chceli dobre, len nám to tu nejaký kazigraf zle spočítal a zopár ďalších to s radosťou prehliadlo.

Chcel by som sa s Vami teda oficiálne takouto neoficiálnou cestou rozlúčiť a že ak ten koniec nepríde, tak nevadí, aspoň budem môcť povedať, že som aj tak neveril že ten májsky kalendár končí, lebo ja mám kalendár na ďalší rok už kúpený a máj tam je aj s pekným obrázkom rastúceho grafu HDP, aj keď je len ilustračný, veľmi rád sa naň pozerám.

S pozdravom,
Gašpar Ivanovič,
prezident hlavy štátu

Zdieľať na Facebooku

Prihlásenie člena:

  Login:
Heslo:
    Registrovať